reports

ENTRE NENÚFARS

Entre Nenúfars (2021)

El Pupitre (1990)

Àfrica, és nom de dona (2000)

Fondo (Santa Coloma 1996 – 2003)

Knowing Africa (2000)

El Chocó, un racó de Colòmbia (1993)