Imatge 10 Galeria Fotogràfica Flor de lotus

Flor de Lotus (2021)

Entre nenúfars (2021)

Knowing Àfrica (2000)

El Chocó, una regió de Colòmbia (1993)

El Pupitre (1990)

En veu baixa (1999)

Àfrica, és nom de dona (2000)

Mirada de dona (2001)

Fondo (1996-2003)