amparo Fernández

1962. Barcelona. Professora de Biologia.

El meu recorregut com a fotògrafa, passa per dos moments, separats entre si per uns vint anys, En el primer moment el reportatge es dirigeix a col·lectius socials on es troben: Knowing Àfrica, Fondo …

El segon moment, l’actual, el reportatge busca la mirada en la cura i la defensa el medi ambient, forma part; Entre nenúfars.

En els dos moments, es manté la necessitat d’expressar-me dins d’una narració més intima i simbòlica que jo anomeno “diaris” com són; Flor de lotus, En veu baixa i Mirada de dona.

Potser em podria definir com una periodista que a vegades escriu poesia.

AMPARO FERNÁNDEZ

1962. Barcelona. Profesora de BiologÍa.

Mi recorrido como fotógrafa, pasa por dos momentos, separados entre si por unos veinte años. En el primer momento el reportaje se dirige a colectivos sociales , donde se encuentran : Knowing Africa, Fondo…

El segundo momento , el actual; el reportaje busca la mirada en el cuidado y la defensa del medioambiente, forma parte; Entre nenúfares

En estos dos momentos, se mantiene la necesidad de expresarme dentro de una narración más íntima y simbólica, que yo llamo “diarios” como són ;
Flor de lotus, En voz baja y Mirada de Mujer

Tal vez, me podria definir como una periodista que a veces escribe poesia.

AMPARO FERNÁNDEZ

1962. Barcelona. Professor of biology.

My journey as a photographer goes through two moments, separated from each other by about twenty years. At first the report is directed to social groups where they meet: Knowing Africa, Fondo…

The second moment, the current one, the report seeks to look at the care and defense of the environment; Among water lilies.

In both moments, the need to express myself within a more intimate and symbolic narration which I call “diaries” as they are: Lotus flower, In a law voice and Woman’s gaze.

Perhaps I could define muy self as a journalist who sometimes writes poetry.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS

2023 Flor de lotus, seqüència d’aigua, Can Manyé, Alella.
2021 Flor de lotus, El quadern robat , Barcelona.
2020 Àfrica, és nom de dona, CFA Can Batlló, Barcelona.
2002 Primavera Fotogràfica. Espai Tirant lo Blanc. Barcelona.
2001 Biennal Fotonoviembre.Sta Cruz de Tenerife.
2000 Primavera fotogràfica Sala Barradas. L´Hospitalet.
1998 En voz baja. Sala Cava. Can Basté. Barcelona.
1998 El Chocó, una región de Colombia. Espai Català Roca, Barcelona.

gESTIÓ CULTURAL

1999-2002. Responsable de l’Espai Fotogràfic Can Basté. Barcelona

EXPOSICIONS COL·LECTIVES

2022 Estat salvatge.El quadern robat.Barcelona
2021 After Outumuro de fang i de llum. Museu d’Art de Cerdanyola
2021 La maleta eqr , El quadern robat, Barcelona
2001 Bogart,Intervencions al carrer,Barcelona
2000 La casa (instal·lació a un pis) Primavera fotogràfica. Barcelona

PREMIS

– Seleccionada a Photoespaña. Premios Special K. 2001
-Seleccionada Fotonoviembre. Festival de la luz de Tenerife 2000
-Finalista al Premi Audiovisual Joaquim Ventalló 1993